Dofinansowanie

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności i rozwój firmy I-MAR Przedsiębiorstwo Kamieniarskie Antoni Młynarski poprzez wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie produkcji innowacyjnych umywalek kamiennych

Nazwa beneficjenta: : MAR Przedsiębiorstwo Kamieniarskie Antoni Młynarski
Wartość projektu: 908 865,45 zł
Wartość dofinansowania: 591 132,00 zł
Okres realizacji: 01.02.2023 r.- 29.12.2023 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R, przeprowadzonych samodzielnie przez Wnioskodawcę, celem wprowadzenia na rynek unikalnego produktu, jakim są frezowane umywalki kamienne wykonane z jednego elementu kamiennego w opcji z frontami kamiennymi. Wychodząc naprzeciw obecnym wymaganiom rynku, I-Mar stworzyła produkt – frezowaną umywalkę, który znajdzie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym oraz komercyjnych obiektach biurowych. Innowacyjność produktu przejawia się przede wszystkim w tym, że będą to pierwsze na rynku umywalki wykonane z jednego elementu kamienia naturalnego, przez co charakteryzować się będą wysoką wytrzymałością w porównaniu z obecnie oferowanymi umywalkami klejonymi z elementów kamiennych oraz będą w pełni ekologiczne, bez użycia sztucznych i chemicznych substancji.

Aby skomercjalizować wyniki badań i wprowadzić nowy produkt do seryjnej produkcji, konieczna jest inwestycja obejmująca:

1. Adaptację hali pod proces produkcji innowacyjnych umywalek i frontów kamiennych.

Utwardzenie podłoża wzmocnionym podkładem + zbrojenie, wykonanie odpływów i kanałów odprowadzających wodę, hydroizolacja, adaptacja przyłączy elektryczny i punktów świetlnych, adaptacja przyłączy hydraulicznych.

2. Zakup środków trwałych, tj. specjalistycznych urządzeń niezbędnych do produkcji nowych wyrobów w skali przemysłowej:

– Automatyczna piła mostowa cnc,

– Zintegrowana z nią instalacja do klarowania, recyklingu zanieczyszczonej wody i do odsączania szlamu zintegrowana z maszyną.

W ramach projektu zostaną ponadto przeprowadzone działania promocyjne.

Odbiorcami produktów będą indywidualni oraz instytucjonalni klienci, zainteresowani wykończeniem, aranżacją wnętrz swoich domów, mieszkań, biur, zakładów usługowych. Pośrednimi odbiorcami będą również studia kuchenne oraz architekci, którzy rekomendują produkty firmy.